Corsicaanse polyfonie

De workshop mogelijkheden:


1 dagdeel – 3 uur

2 dagdelen – 2 x 2,5 uur ( 2 x 3 uur)

Weekend, 4 dagdelen – 4 x 2,5 uur  (4 x 3 uur)

Langere termijn cursus (wekelijks, van 4 tot 12 sessies)


Workshops op maat voor zanggroepen en korenCorsicaanse polyfonie

Wie wat meer vertrouwd is met wereldmuziek weet dat Corsica een heel eigen volkse polyfonie kent die de laatste decennia ontzettend populair is geworden.

Het is een bijzondere vocale traditie die verrassende auditieve en lichamelijke trillingen teweeg brengt, die de individualiteit en het timbre van iedere stem tot zijn recht laat komen.

 

De a capella meerstemmige liederen zijn opgebouwd rond drie basisstemmen: seconda, bassu en terza. De zangers communiceren in samenklanken, waarbij stijgende en dalende glissandi de bruggen vormen tussen verschillende akkoorden.


Tijdens de workshop gaan we zowel religieus als wereldlijk repertoire zingen: liturgische liederen en de emotionele paghjella’s, (het hart van de Corsicaanse cultuur).

We ontdekken de principes van de samenwerken van de stemmen en we gaan stemgebruik en samenzang oefenen.