Roma liederen

De workshop mogelijkheden:


1 dagdeel – 3 uur

2 dagdelen – 2 x 2,5 uur ( 2 x 3 uur)

Weekend, 4 dagdelen – 4 x 2,5 uur  (4 x 3 uur)

Langere termijn cursus (wekelijks, van 4 tot 12 sessies)


Workshops op maat voor zanggroepen en korenRoma muziek

is de traditionele muziek van Roma mensen, die ook als zigeuners bekend zijn.


Door de eeuwen overleefde dit nomadische volk door hun wijsheid en bekwaamheid en, natuurlijk, muziek. Roma muziek kent grote variëteit, met sterke lokale tinten van het land, waarin de Roma's zich bevonden. De zang is vaak gloedvol en hartstochtelijk, met diepe melancholie, verdriet en wilde wanhoop, maar ook met pure vreugde.


Als cursist, leer je over de oorsprong en de aard van Roma liederen en je ontdekt daarvan het karakter en de emotionele inhoud.

Je studeert prachtige Roma liederen uit verschillende windstreken met simpele maar klankrijke taal en hartverscheurende of vrolijke melodieën en harmonieën. Je ontdekt daarbij jouw 'zigeuner' ziel die kan klagen en treuren, maar die ook kan feesten en lachen. Je leert je persoonlijke verhaal aan de wereld te vertellen maar ook zal je de kracht van het koor ontdekken.