Webinar 2 November

HartsTocht naar het Oosten                see the English version below
Webinar 2 november    

 

Om 20.00 ontmoeten we via Zoom voor een zangsessie van 1 uur.

We leren een Georgisch 3-stemmig lied Adiloy adiloy

Stembezetting: SAA of SAT(B) of TTB


De tekst van dit lied kunnen de deelnemers HIER downloaden.

De tekst van de inzingen oefeningen kunnen de deelnemers HIER downloaden.

Print de teksten uit om er tijdens de webinar de nodige notities op te kunnen schrijven.


De zangmaterialen - de opnames van de ingezongen partijen - krijgen de deelnemers na afloop, afhankelijk van vorm van inschrijving (zie hieronder).


Deelname mogelijkheden:


Eenmalige webinar - € 10

Deelname aan een webinar naar keuze (meerdere webinars mogelijk)

audio opnames van alle stempartijen na afloop


Gratis

Deelname aan een webinar naar keuze (meerdere webinars mogelijk)

zangmateriaal na afloop is niet inbegrepen

Ik bied deze mogelijkheid graag aan de mensen die momenteel geen extra geld hebben om aan de zangworkshops uit te geven.

Hopelijk brengt dit muzikaal uur veel zangplezier en goede energie.


De algemene informatie over deze serie van webinars is hier te vinden


Inschrijven: mail@tatianalina.com of vul deze inschrijvingsformulier

Vermeld je deelname keuze (betaald of gratis)


N.B. De inschrjving voor elke eerstvolgende webinaar sluit 3 uur voor de aanvang. 

Luister voor inspiratie naar deze geweldige trio MakharshvilebiHet is nooit te vroeg meestemmig beginnen te zingen. 

It is not easy to find this version of the song on internet. But the performance of the Makharashvili family is a great reward for the search!

Webinar 2 November 


At 20:00 we meet via Zoom for 1 hour singing session.

We learn a Georgian 3-part song Adiloy adiloy

Voices: SAA or SAT(B) or TTB


Download the lyrics of this song 

Download the texts of the warming-up exersises

You'll be needed the printed text to be able to participate.


The the recordings of the voice parts will be sent to the participants after each webinar, depending on the form of registration.


Single webinar - € 10

participation in a webinar of choice (multiple webinars possible)

audio recordings of all vocal parts after the webinar


Free

participation in a webinar of choice (multiple webinars possible)

audio recordings of the vocal parts are not included


I would like to offer this possibility to people who would like to join the webinar(s) but truly cannot afford it. Hopefully this musical hour will bring good energy and a lot of singing pleasure.


Find the general information about this series of webinars here


Registration: mail@tatianalina.com or fill this form

Please mention your choice (paid or free)


N.B. Registration for each subsequent webinar closes 3 hours before the beginning.

Copyright © TLina