Monologue

Monoloog komt van het Grieks, waar monos alleen  betekent, en logos woord betekent.                        Informatie: mail@tatianalina.com

Voor een beginnende toneelspeler


Je hebt een auditie en je moet een monoloog doen. Je hebt misschien geen of weinig ervaring en je voelt je onzeker.

Je kent de tekst uit je hoofd maar je weet niet precies hoe je die overtuigend en levendig kunt brengen. De aandacht en de druk van de beoordeling door de jury doen je twijfelen aan je kunnen.


Tijdens de les ga je:

de door jou gekozen monoloog grondig leren kennen en analyseren

verschillende technieken en expressieve middelen ontdekken

leren je te focussen op wat belangrijk is

leren zien wat de mensen achter de tafel van jou verwachten

jouw presentatie onder professionele begeleiding oefenen


Vorm van werken: persoonlijke afspraak

Voor een student van theaterschool of

een acteur


Je werkt aan een monoloog of een scene waarin je een monoloog moet doen. Je hebt praktische vragen over de monoloog en de acteertechnieken.


Tijdens de les ga je:


je analyse van jouw monoloog controleren

de omstandigheden van het stuk en de scene definiëren

het doel en het object van jouw monoloog duidelijk bepalen

de juiste vragen stellen en antwoorden om jouw personage te doorgronden

aan de logica en het temperament van jouw personage werken

je verbeeldingskracht en je fysieke aanwezigheid activeren

aan tempo, ritme, timing en expressie werken

een levend proces op toneel creëren


Vorm van werken: persoonlijk afspraak

Voor een theatergezelschap, een groep van toneelschool studenten of een groep liefhebbers


Jullie willen meer over monoloog technieken weten en jouw kennis in praktijk brengen. Workshop 'Monoloog. Technieken en expressieve middelen' zal een

acteurskeuken voor jullie openen.


Tijdens de les gaan jullie:

jouw personage creëren met ingrediënten als omstandigheden, conflict, doel, actie, obstakels en perspectief.

leven in je karakter blazen met de middelen als verbeeldingskracht, fysiek geheugen, interactie en de mate van verwikkeling.

je monoloog unieke karaktertrekken geven met de acteursgereedschapskist waar benaderingen, houding, evaluatie en timing te vinden zijn.

een geloofwaardig fragment van het leven tot stand brengen door de samenwerking van het karakter op toneel en de acteur 'achter de schermen'.


Vorm van werken: meerdaagse workshop, training of leertraject.