Stanislavsky system

Workshop 'Stanislavsky Systeem'

Systematic approach to acting techniques that until today stays in the heart of the western theatre training


Konstantin Stanislavsky was een Russische acteur en regisseur. Zijn innovatieve bijdrage aan de moderne acteertechnieken blijft de kern van westerse theater training vandaag.

 

In zijn onderzoek onderwierp hij zijn eigen acteren aan een strenge zelf-analyse en reflectie. Zijn 'systeem' is het resultaat van zijn aanhoudende strijd om zijn eigen gebreken en belemmeringen te elimineren.

Hij organiseerde zijn praktische ontdekkingen in een bruikbaar systeem dat alle culturele grenzen heeft overgestoken een en internationaal acteer 'handboek' is geworden.


Het Stanislavsky systeem is een systematische benadering van de training van acteur. Het is een flexibele structuur die is bedoeld om aangepast te worden aan de individuele speler.


Het systeem is gefocust op de ontwikkeling en ondersteuning van de artistieke waarheid op toneel. Het analyseert het echte levensproces en gebruikt die analyse als basis voor het creëren van een artistieke illusie van het leven. Het systeem legt het dualistische bestaan van de acteur uit die 'de rol leeft', maar tegelijkertijd enige stappen weg blijft van complete identificatie.

Werkvormen: korte en lange workshops

Informatie: mail@tatianalina.com


In de workshop gaan de deelnemers


met analytisch oog naar processen kijken, die in hun eigen levens plaats vinden.


de belangrijke onderdelen van die processen definiëren en deze gebruiken voor het creëren van gelijksoortige processen in het leven van hun personages.


de verhouding ontdekken tussen 'acteur - kunstenaar' en 'acteur - instrument'. De professionele kwaliteiten bepalen die noodzakelijk zijn voor 'acteur - instrument'


de 'taal' en de expressieve middelen van acteren leren kennen en de toneeltekst met begrippen van het systeem leren analyseren


het belang van fysieke communicatie ontdekken en het belang van samenspel op het toneel bevatten


oefeningen doen en korte scènes spelen om de theorie in de praktijk uit te proberen

Met de tijd en door de tweede- en derdehands interpretaties is de essentie van het systeem tot het begrip van 'realistisch spel' gereduceerd. Dit standpunt is betreurenswaardig. Het systeem is toepasselijk voor alle vormen van theater of dat Grieks is of modern.


Het systeem is ook vaak verward met de 'Method acting', dat in het Amerikaanse theater in 1930 -1940 onder de leiding van Lee Strasberg ontstond. Het systeem van Stanislavsky en Method acting hebben veel gezamenlijke karakteristieken, maar ze hebben ook grote verschillen.

Method acting legt grote nadruk op het gebruik op toneel van het emotionele geheugen - herinneringen van persoonlijke emotionele ervaringen van acteur. Stanislavsky vindt die methode 'minder effectief' en geeft de voorkeur aan andere technieken die hij in latere jaren ontwikkelde.